Mi a szállítmánybiztosítás?

A szállítmánybiztosítás fogalma Magyarországon magában foglalja az árukárbiztosítást (Transportversicherung, Güterversicherung illetve angolul cargo insurance) illetve a fuvarozói felelősségbiztosítást. (CMR, BÁF). Ez az alkalmazás kizárólag az árukárbiztosítások megkötésében segít.

Az árukra kötött szállítmánybiztosítás fedezetet nyújthat azokra a károkra, amelyek a fuvarozói felelősség alapján esetleg nem térülnek meg, mert a fuvarozók felelőssége úgy összegszerűen, mint a felelősségi kör tekintetében korlátozott.

Miért érdemes szállítmánybiztosítást kötni?

Sokan azt gondolják, hogy a fuvarozónak átadott áruért a fuvarozó felelős, és az abban keletkezett károkat megtéríteni köteles. Ez bizonyos esetekben így is van, azonban a fuvarozó felelőssége összegében, időben és a bekövetkezett károk típusa szerint korlátozott.

Import esetén azért érdemes megkötni a megadott paritás szerinti kockázat-átszállási ponttól a biztosítást, mert ki akarna egy külföldi, például távol-keleti egzotikus biztosítóval hadakozni a kártérítésért?

Egy Magyarországon bejegyzett biztosítóval szemben egy magyar exportőr vagy importőr sokkal könnyebben érvényesítheti a jogait, mint egy külföldi biztosítóval szemben.

Export esetén pedig a vevő megtartása szempontjából nem közömbös, hogy térül-e a biztosított vevőjének az árukára vagy sem. Minden esetben érdemes az eladónak megkötnie a nemzetközi szállítmánybiztosítást addig a pontig, amíg az áruhoz kapcsolódó kockázat

átszáll a vevőre, illetve a vevőnek arra az útvonalszakaszra, ahol az áruhoz kapcsolódó kockázatokat viseli.

Nemzetközi szállítmánybiztosítás hiányában a fuvarozói felelősség alapján kaphat csak kártérítést az exportőr vagy az importőr, azonban a fuvarozói felelősség korlátozott, annak alapján egyáltalán nem vagy csak részben térülhet az árukár.

Fontos szempont az is, hogy az határozza meg a biztosítási feltételeket és az önrészesedés mértékét, aki a biztosítást köti. Amennyiben szerződésileg előre nem kötik ki vagy az akkreditívben nem nevezik meg a biztosítási feltételeket, az INCOTERMS alapján az áruügylet eladója a legolcsóbb és legszűkebb fedezetet nyújtó biztosítást a legmagasabb önrészesedéssel párosítva is megkötheti a vevő részére.

Hogyan működik a Cargo Insurance Express?

A Cargo Insurance Exress alkalmazás nem érhető el mindenki számára az internetről. Regisztrálni csak előzetes keretszerződés alapján lehet. A keretszerződés megkötése után a felhasználó hozzájuthat az alkalmazás használatához szükséges belépési kódokhoz.

  • A Cargo Insurance Express alkalmazást nem kell telepíteni, bárhonnan, bármikor elérhető.
  • A Cargo Insurance Express alkalmazás segítségével egy előzetes kalkulációhoz juthat, szerződéskötés esetén a kötvény pedig azonnal kinyomtatható.
  • Kényelmes és gyors a használata,
  • Egyedi feltételeket és díjtételeket is kaphat
  • Nemzetközi Institute Cargo Claues és hazai feltételek szerint is működik
  • Magyar nyelvű felhasználó felülettel rendelkezik de angol nyelvű kötvény is nyomtatható vele
  • Bármilyen fuvarezközre és kombinált fuvarozásra is fedezet nyújt.

 

TOP